Efficiënte en inspirerende huisvesting

Схема Схема

Office DNA biedt maatwerk en een flexibele aanpak voor verschillende organisaties. Er zijn diverse werkwijzen mogelijk. Denk daarbij aan individuele consultaties, het begeleiden van gebruikers- en expertgroepen en workshops.

Hieronder ziet u een overzicht van producten die Office DNA voor een project kan leveren:

Gebouwanalyse: Ruimtelijk en functioneel onderzoek van het gebouw

Gebouwonafhankelijk vlekkenplan: Analyse van bedrijfsprocessen en ordening van vlekken (functionele gebieden) inclusief m2 per vlek. Vanuit ruimtebehoefte gebieden met hun onderlinge relatie bepalen, uitgangspunten beschrijven

Activiteitenanalyse: Huidige activiteiten in de organisatie in kaart brengen. De trends en ontwikkelingen in het activiteitenprofiel analyseren. Inschatting maken van de toekomstige activiteiten op hoofdlijnen.

Ruimtelijk Programma van Eisen: Programma van soorten en omvang van de diverse gebieden op basis van activiteitenanalyse en benuttinggraad.

Ordeningsprincipe van het beste benutten van het gebouw.

Functioneel PVE schil 1+2: Beschrijving eisen van gebouwstructuur.

Structuurplan gebouw: Op basis van ruimtebehoefte een gebouwmodel ontwikkelen voor de nieuwbouw.

Vlekkenplan op gebouwniveau: Positionering van de vlekken (functionele gebieden, inclusief m2) op het gebouw.

Relatieschema: Weergave van de relatie tussen verschillende afdelingen en/of organisatieonderdelen.

Werkplekken palet: Omschrijving van de mogelijk toe te passen werkplekken die gerelateerd zijn aan de activiteitenanalyse.

Richtlijnen ontwerp functionele plattegrond: Omschrijving van ontwerpprincipes bij het ontwerpen van een functionele plattegrond.

Belevingsplan: Beschrijving van de beleving van verschillende functionele gebieden in het gebouw.

Functioneel PVE schil 3: Functionele beschrijving van de faciliteiten (inclusief visuele en akoestische eisen, afmetingen, beleving) van de diverse faciliteiten.

Functionele plattegrond: Voorstel inrichting van een kantooromgeving volgens het concept.

3D visualisatie van functionele plattegrond.

Kostenraming: Inschatting van de investeringen in de inrichting van de nieuwe werkomgeving.

Interieur ontwerp: Schetsontwerp, Voorlopig Ontwerp, Definitief Ontwerp.

Яндекс.Метрика